1793
Ngành nghề : CÔNG TY VIỄN THÔNG
Tỉnh thành : THỪA THIÊN HUẾ
Điện thoại: (0234) 800126
VNPT THỪA THIÊN HUẾ – TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN HUẾ
Cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin chất lượng cao: VinaPhone,Truyền số liệu, MegaVNN, MetroNET, MegaWAN, FiberVNN, MyTV, Điện thoại cố định.
  • VIỄN THÔNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI