Mới cập nhật
1708
Ngành nghề : CÔNG TY VIỄN THÔNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 33616732
Website: vnpt-hanoi.com.vn
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 8 – VIỄN THÔNG HÀ NỘI – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin chất lượng cao: VinaPhone,Truyền số liệu, MegaVNN, MetroNET, MegaWAN, FiberVNN, MyTV, Điện thoại cố định.
  • VIỄN THÔNG – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI