666
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38262288, 38262266
Email: investprocen@vietrade.gov.vn
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG (INVESTPROCEN)
  • ĐẦU TƯ – CÔNG TY, QUẢN TRỊ & TƯ VẤN
  • KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI