1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 02363829494-02363822
Người đại diện: LÊ THỊ MINH THUẬN
Mã số thuế: 0401946972
Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non
TRƯỜNG MẦM NON MINH TRÍ

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục mầm non