875
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35530016
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHIỆP XD FICO
– Trường chuyên nghiệp, dạy nghề
– Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán.
  • TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP, DẠY NGHỀ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI