Mới cập nhật
1163
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38965873
Email: info.ltr@kiemdinh.vn;info.linhtrung@gmail.com
Website: www.kiemdinh.vn
TT KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 2 (CISR) – TRẠM KIỂM ĐỊNH LINH TRUNG
* Thông tin lĩnh vực hoạt động chính:
– KIỂM ĐỊNH AN TOÀN, CHỨNG NHẬN HỢP QUY.
– KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ, VAN AN TOÀN, ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ GAS KIỂU MÀNG.
– HUẤN LUYỆN AN TOÀN VSLĐ, VẬN HÀNH THIẾT BỊ.
– DỊCH VỤ ĐO KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, BỀ DÀY KIM LOẠI, KHUYẾT TẬT ĐƯỜNG HÀN, MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG.
* Năng lực:
– GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn: số 01/GCN-KĐ của Cục An toàn.
– Chứng chỉ đủ năng lực giám định phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 mã số VIAS 017;
– Chứng chỉ đủ năng lực thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (lĩnh vực: Cơ, Đo lường – Hiệu chuẩn) mã số VILAS 553;
– QĐ chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo số 2171/QĐ-TĐC của Tổng Cục TCĐLCL
– QĐ số 203/QĐ- ATLĐ của Cục An toàn lao động về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy;
– GCN huấn luyện an toàn lao động: số 10/2014/GCN của Cục An toàn
– GCN đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm: số 2018/TĐC-HCHQ của Tổng cục TCĐLCL
* Thông tin lĩnh vực hoạt động
– Kiểm định kỹ thuật an toàn máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: nồi hơi, bình khí nén, cần trục, xe nâng, thang máy, pa lăng, tời nâng…
– Kiểm định đồng hồ áp lực, van an toàn, đồng hồ đo khí gas.
– Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn; Nồi hơi và Bình áp lực.
– Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ vận hành nồi hơi, xe nâng, cần trục, thang máy, hệ thống lạnh…
– Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu: thiết bị nâng – thang máy và thiết bị áp lực
– Cung cấp dịch vụ đo điện trở nối đất – cách điện, đo kiểm môi trường lao động.
– Đo, kiểm tra bề dày kim loại, khuyết tật đường hàn bằng các phương pháp siêu âm (UT), bột từ (MT), thẩm thấu (PT).
– Thử nghiệm khả năng chịu tải trọng của maní, dây cáp, xích, dầm nâng…
– Thử nghiệm khả năng chịu áp suất của hệ thống đường ống, bình chứa, xi téc…
– Cung cấp dịch vụ giám sát an toàn theo yêu cầu.

  • GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI