TT KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 2 (CISR) – TRẠM KIỂM ĐỊNH LINH TRUNG

LÔ 108 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH
31 Tháng Năm, 2020 / 1204
TT KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 2 (CISR) – TRẠM KIỂM ĐỊNH LINH TRUNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : (028)38965873

* Thông tin lĩnh vực hoạt động chính:– KIỂM ĐỊNH AN TOÀN, CHỨNG NHẬN HỢP QUY.– KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ, VAN AN TOÀN, ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ GAS KIỂU MÀNG.– HUẤN LUYỆN AN TOÀN VSLĐ, VẬN HÀNH THIẾT BỊ.– DỊCH VỤ ĐO KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, BỀ DÀY KIM LOẠI,…