Lương hưu, trợ cấp được điều chỉnh ra sao từ năm 2022

Từ 1/1/2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ đồng loạt được điều chỉnh. Ngoài mức tăng chung 7,4%, một số trường hợp đặt biệt, lương hưu, trợ cấp còn được tính thêm.

Lương hưu, trợ cấp được điều chỉnh ra sao từ năm 2022? - 1

Nguồn: dantri.com.vn

Từ 1/1/2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ đồng loạt được điều chỉnh. Ngoài mức tăng chung 7,4%, một số trường hợp đặt biệt, lương hưu, trợ cấp còn được tính thêm. Nguồn: dantri.com.vn