NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) Tìm thấy 73229