Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / KIM KHÍ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN