Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / THỦY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XUẤT NHẬP KHẨU