Ngành nghề: CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT SỐ / VI TÍNH - DỊCH VỤ CHO THUÊ & SỬA CHỮA