Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / GỖ - THIẾT BỊ KHAI THÁC & CHẾ BIẾN