Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / XE TẢI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN