Ngành nghề: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH / GIÀY - DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN