“Sức khỏe” của thị trường lao động trước và sau dịch Covid-19 ra sao?

Thành phố lớn nhất cả nước đã có hơn 90% doanh nghiệp và 76% lao động trở lại hoạt động. Toàn thị trường, tỷ lệ tương ứng là 50-80% và 70-75%. Dự báo hết quý I, đầu quý II/2021, thị trường phục hồi…

Sức khỏe của thị trường lao động trước và sau dịch Covid-19 ra sao? - 1

Nguồn: dantri.com.vn

Thành phố lớn nhất cả nước đã có hơn 90% doanh nghiệp và 76% lao động trở lại hoạt động. Toàn thị trường, tỷ lệ tương ứng là 50-80% và 70-75%. Dự báo hết quý I, đầu quý II/2021, thị trường phục hồi… Nguồn: dantri.com.vn