3 Điều cần biết về cân điện tử

1# Mỗi khi dịch chuyển cân điện tử, nó sẽ cần thời gian để hiệu chuẩn lại

Việc dịch chuyển cân sẽ khiến cân khởi tạo lại các bộ phân bên trong cho phép số hiện thị trên cân trở về “0” và đảm bảo các kết quả cân phía sau chính xác. Nếu bạn di chuyển cân mà cân không khởi động lại thì bạn sẽ thấy trọng lượng của mình khi đứng lên cân dao động liên tục và không chính xác. Cân điện tử sẽ bị ảnh hưởng đến sự chính xác nếu như nó bị di chuyển.

Những cách xử lý:

  • Đặt cân trên bề mặt phẳng và vững. (mặt sàn là thích hợp nhất)
  • Đặt nhẹ một chân lên cân, nhấn vào nền của cân để các số nhảy trên màn hình, sau đó hãy bỏ chân của bạn ra.
  • Chờ cho cân tự tắt
  • Cân của bạn đã tái khởi động thành công. Bước lên cân để biết được cân nặng hiện tại.

2# Bạn không thể có được kết quả cân chính xác nếu để cân trên thảm

Vải sơn, nhựa hay thảm lông đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng đo đạc của cân tùy thuộc vào thảm mềm tới đâu. Mỗi cân điện tử đều có 4 cảm biến có độ chính xác cao ở mỗi chân của nó. Bạn nên đặt cân trên bề mặt phẳng, cứng. Bề mặt tối ưu nhất cho cân điện tử là gạch men, sứ, gỗ cứng hoặc bê tông.

#3 Để có kết quả chính xác nhất, hãy bước lên cân, đứng yên rồi đếm đến ba

Nhún nhảy hay di chuyển liên tục trên cân sẽ khiến cân không thể xác định được cân nặng chính xác của bạn. Một khi bạn đã bước lên cân, đừng di chuyển cho đến khi cân nặng của bạn được khóa trên màn hình LCD.

1# Mỗi khi dịch chuyển cân điện tử, nó sẽ cần thời gian để hiệu chuẩn lại Việc dịch chuyển cân sẽ khiến cân khởi tạo lại các bộ phân bên trong cho phép số hiện thị trên cân trở về “0” và đảm bảo các kết quả cân phía sau chính xác. Nếu bạn… Xem bài viết