Chi tiết mức hỗ trợ học phí với học sinh Hà Nội

Ban Văn hóa – Xã hội vừa có báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND TP về quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, về cơ bản, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hà Nội thống nhất với tờ trình trước đó của UBND TP.

Cụ thể, mức hỗ trợ cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí.

Cụ thể mức hỗ trợ như sau:

Nguồn kinh phí hỗ trợ này từ nguồn ngân sách cấp thành phố; riêng năm 2021, từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2021.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế (trực tiếp hoặc trực tuyến), nhưng tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị UBND TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc thực hiện chính sách công khai, minh bạch, đúng quy định.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình của UBND TP Hà Nội, kết quả thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp, Ban Văn hóa – Xã hội cũng đã đề nghị HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn.

Nguồn: vietnamnet.vn – Thanh Hùng

Ban Văn hóa – Xã hội vừa có báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND TP về quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, về cơ bản, Ban Văn hóa – Xã… Xem bài viết