Chu kỳ ép khuôn và các giai đoạn trong chu kỳ

Chu kỳ ép khuôn gồm bốn giai đoạn:

  1. Giai đoạn kẹp ( Clamping phase): khuôn được đóng lại.
  2. Giai đoạn phun (Injection phase): nhựa điền đẫy vào khuôn.
  3. Giai đoạn làm nguội (Cooling phase): nhựa được làm đặc lại trong khuôn mẫu.
  4. Giai đoạn đẩy (Ejector phase): đẩy sản phẩm nhựa ra khỏi khuôn mẫu

Giai đoạn kẹp trong chu kỳ ép phun:

Lúc đầu cụm làm đống khuôn mẫu lại rất nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi khuôn đóng hoàn toàn (không xảy ra tiếng động lớn). Một khi khuôn đã đóng cũng là lức ắp lực kìm rất lớn được tạo ra để chống lại áp cao từ dòng nhựa bắn vào khuôn. Điều này rất quan trọng vì nếu lực kìm không chống lại nổi áp lực phun thì khuôn sẽ bị hư hại và sản phẩm nếu có ép phun được đi nữa thì cũng gặp nhiều khuyết tật

Giai đoạn phun trong chu kỳ ép phun:

Trong suốt giai đoạn này xảy ra 3 quá trình. Đầu tiên, nhựa nóng chảy được phun vào khuôn mẫu rất nhanh do trục vít tiến về phía trước. Một khi các lòng khuôn gần như được điền đầy (điền đầy khoảng 95% lòng khuôn) thì quá trình định hình sản phẩm diễn ra do lòng khuôn có nhiệt độ thấp hơn. Nhựa nóng sẽ nguội dần và xảy ra hiện tượng co rút. Do đó, một lượng nhựa nữa (khoảng 5%) sẽ tiếp tục được phun vào để bù trừ vào sự co rút cho đến khi miệng phun bị đặc cứng lại. Ta gọi đây là quá trình giữ hay quá trình kìm. Quá trình này giúp ngăn dòng chảy ngược của nhựa qua miệng phun.

Giai đoạn làm nguộỉ trong chu kỳ ép phun:

Giai đoạn này bắt đầu ngây sau khỉ quá trình giữ kết thức. Khuôn vân được đống và nhựa nống trong lòng khuôn được làm nguội cho đến khi đủ độ cứng để có thể được đẩy rồi khỏi khuôn. Trong suốt giai đoạn này trục vít vẫn quay và lùi dần lại để chuẩn cho lần phun kế tiếp. Thời gian tiêu tốn trong giai đoạn này phụ thuộc vào loại vật liệu nhựa mà ta ép.

Giai đoạn đẩy trong chu kỳ ép phun :

Đây là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ ép phun. Trong giai đoạn này cụm kìm làm chức năng mở khuôn mẫu ra một cách nhanh chóng và an toàn lúc đầu, cụm kìm mỡ khuôn một cách chậm chạp và sau đó là nhanh dần cho đến gần cuối hành trình thì nó chuyển động chậm lại để tránh va đập mạnh. Khi khuôn mở ra

Nguồn: thietkekhuon.com

Chu kỳ ép khuôn gồm bốn giai đoạn: Giai đoạn kẹp ( Clamping phase): khuôn được đóng lại. Giai đoạn phun (Injection phase): nhựa điền đẫy vào khuôn. Giai đoạn làm nguội (Cooling phase): nhựa được làm đặc lại trong khuôn mẫu. Giai đoạn đẩy (Ejector phase): đẩy sản phẩm nhựa ra khỏi khuôn mẫu… Xem bài viết