Công dụng và cấu tạo Cầu trục chân đế

Cần trục chân đế là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng bến, bãi. Vận chuyển hàng từ tàu biển sang các phương tiện khác như tàu sông, tàu hỏa, hoặc lên bến bãi…

cấu tạo cần trục chân đế

Về mặt cầu tạo: Cần trục chân đế gồm các bộ phận chính sau đây:

– Kết cấu thép: gồm kết cấu thép hệ cần của cầu trục chân đế và cột quay, kết cấu thép của hệ chân đỡ.

– Các cơ cấu:

+ Cơ cấu nâng: Có thể nâng hạ hàng theo phương thẳng đứng.

+ Cơ cấu thay đổi tầm với: Có thể lấy hàn ở vị trí hoặc gần theo yêu cầu và dịch chuyển hàng theo phương ngang.

+ Cơ cấu di chuyển: giúp điều cần trục di chuyển đúng hướng yêu cầu làm việc

+ Cơ cấu quay: có thể đưa hàng tới vị trí cùng tầm với với các phương khác nhau.

– Hệ thống điều khiển: Bao gồm các hệ thống điều khiển tác dụng lên các cơ cấu.

Nguyên lý hoạt động của cầu trục chân đế:

– Có thể di chuyển trên ray nhờ cơ cấu di chuyển cần trục ở phía dưới chân đế. Thanh răng – bánh răng được dẫn động từ động cơ bên trong cabin. Toàn bộ hệ cần được gắn trên cột quay được đỡ bằng kết cấu thép hệ chân đế và các ổ đỡ. Cột quay sẽ làm cho cơ cấu ở trên cũng quay theo.

– Sử dụng hệ palăng đảm bảo di chuyển theo phương ngang.

Nguồn: cautructhailong.com.vn

Cần trục chân đế là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng bến, bãi. Vận chuyển hàng từ tàu biển sang các phương tiện khác như tàu sông, tàu hỏa, hoặc lên bến bãi… Về mặt cầu tạo: Cần trục chân đế… Xem bài viết