Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 20/9 đến 24/9/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền,
bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 20/9 đến 24/9/2021

photo1631847916015 16318479161151415420304

Trong đó có rấ nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Nhiệt điện Phả Lại, như Coteccons, như Vinaconex, như Thủy điện Thác Mơ…

  • 17-09-2021 Xây dựng số 5 (SC5) chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%
  • 17-09-2021 Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và cổ…
  • 16-09-2021 Viwaco (VAV) chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Tuần mới từ 20/9 đến 24/9/2021 có 23 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), như Vinaconex (VCG), như Coteccons (CTD), như Thủy điện Thác Mơ (TMP)… Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 20/9/2021: VPG

CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát (VPG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/9/2021.

Ngày 21/9/2021: PPC, VCG, SBH, LHC, LBM, STP, NAG, ARM, ALT

Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 22/10/2021. Như vậy với hơn 320 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi khoảng 400 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Nhiệt điện Phả Lại đạt 7.929 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.206 tỷ đồng, vượt 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.008 tỷ đồng giảm 20% so với năm 2019. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 1.890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chia cổ tức cho cổ đông tổng tỷ lệ 58,94%. Như vậy, nếu đợt chi trả này thành công, cổ đông PPC đã nhận đủ số cổ tức dự kiến chia cho năm 2020.

Năm 2021 Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.658 tỷ đồng, LNTT gần 415 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến là 15%. Kết thúc 6 tháng đầu năm PPC đạt 2.297 tỷ đồng doanh thu và gần 259 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đã hoàn thành trên 62% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán VCG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tổng tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán vào 22/10/2021.

Năm 2020 Vinaconex đạt 5.551 tỷ đồng doanh thu, giảm 41,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ khoản doanh thu tài chính 3.045 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 250 tỷ đồng) dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 115% lên mức 1.690 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.604 tỷ đồng.

Còn 6 tháng đầu năm 2021, theo số liệu trên BCTC soát xét bán niên 2021 ghi nhận doanh thu đạt 2.341 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng.

Ngày 12/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 29,8%. Thời gian thanh toán 12/10/2021. Như vậy với hơn 124 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện sông Ba Hạ sẽ chi khoảng 370 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó ngày 11/8 Thủy điện sông Ba Hạ mới chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, số tiền được chi trả vào 31/8 tới đây. Tính cả đợt này Thủy điện sông Ba Hạ chia cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 49,8% ch cổ đông.

Kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu đạt 805 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm trước đó và vượt 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, vượt trên 54% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 395 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước đó.

CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 8/10/2021.

CTCP Tập đoàn Nagakawa (NAG) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới.

CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (STP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 11/10/2021.

CTCP XNK Hàng không (ARM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 22/10/2021.

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

Ngày 22/9/2021: CTD, VSE

Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/10/2021. Như vậy với hơn 74,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Coteccons sẽ chi khoảng 74,7 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Coteccons đạt 14.558 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 38,7% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế giảm hơn nửa, xuống còn gần 335 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Coteccons còn hơn 365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 4.667 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.039 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Dịch vụ đường cao tố Việt Nam (VSE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Ngày 23/9/2021: SBV, TMP, CAT, POS, TMS, BCF, KTC, DAS

CTCP Siam Brothes Việt Nam (SBV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 22/10/2021.

Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán TMP) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,3%. Thời gian thanh toán 5/10/2021. Như vậy Thủy điện Thác Mơ sẽ chi khoảng 86 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó ngày 8/6 Thủy điện Thác Mơ đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 45% và đợt 1 tạm ứng cổ tức cũng bằng tiền tỷ lệ 15%. Như vậy tính cả đợt này Thủy điện Thác Mơ trả cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 72,3%.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Thủy điện Thác Mơ đạt 443 tỷ đồng doanh thu, giảm 34% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế giảm hơn nửa, về mức 182 tỷ đồng. Trong khi đó công ty đặt chỉ tiêu đạt 577 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 322 tỷ đồng cho cả năm. Như vậy kết thúc năm 2020 Thủy điện Thác Mơ không hoàn thành kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận.

CTCP Thủy sản Cà Mau (CAT) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

CTCP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Transimex (TMS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 8/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 122 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 8/10/2021.

CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (DAS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 23/10/2021.

Ngày 24/9/2021: DQC, TVH, NQB

Ngày 24/9/2021 CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 31/3/2022.

CTCP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (TVH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 34,34%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,55%. Thời gian thanh toán 11/10/2021.

Hoàng Minh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

20/09/2021 / by Chưa phân loại
Comments

Comments are closed here.

bandar togel terpercaya
Agen toto togel wap
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Bandar Togel
Agen Togel Hadiah 4d 10 Juta
Slot Demo Gampang Menang
RTP Live
RTP Live SDTOTO
slot gampang menang
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Slot Demo Gampang Menang
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
bandar togel
Agen Togel Bolak Balik Dibayar
Agen Togel Bet 100 Perak
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
agen togel bet 100
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
bandar togel 4d
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D
situs togel
agen togel
situs slot
situs slot
situs togel
situs slot
situs togel
situs slot
situs togel
Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta Terbesar Full Bonus
Bandar BO Togel Terpercaya dan Resmi Deposit 5rb
Agen BO Togel Bet 100 Perak Hadiah Besar Terpercaya
Bandar Togel 3 Prize Hadiah 4D 10 Juta Deposit 5000
Situs Agen Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta Resmi
Daftar Agen Slot Online Gacor Gampang Menang Resmi
Situs Agen Togel Play Online Termurah Hadiah 4D 10 Juta
Bandar Togel Bolak Balik Acak Dibayar Deposit Dana Resmi
Daftar BO Togel Terpercaya dan Resmi Toto Online24jam
Agen Togel Hadiah 2D 100rb Terpercaya Tanpa Potongan
Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Deposit 5rb Terpercaya
Slot Online Yang Lagi Gacor deposit 10rb
10 Situs Bandar Togel Hadiah 4D Terbesar dan Terpercaya
Situs Bo Togel Terpercaya dan Pasaran Resmi Toto Terlengkap
5 Bandar Togel Terpercaya Deposit Via Dana Termurah
Agen Togel Terpercaya
bo togel terpercaya
Bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya
Slot Gacor Hari ini
Agen togel resmi dan terpercaya
Agen Togel Resmi
Slot gacor gampang maxwin
Situs Game Slot Gacor Hari Ini
Agen Togel Online Terpercaya dan Berlisensi Resmi
agen togel resmi dan terpercaya
Agen Togel Terbaik dan Terpercaya
Bandar Live Casino Online
bo togel resmi dan terpercaya
Situs Togel terpercaya
5 Bandar Togel Terpercaya
BO Togel Hadiah 4D 10 Juta
Slot Gacor Hari Ini Mudah Menang Agen Togel Deposit Pulsa BO Togel Terpercaya Agen Togel Terpercaya Hadiah JP Prize 123 Agen Togel Deposit Pulsa 5rb Slot Gacor Hari Ini Mudah Menang JP Agen Togel Hadiah 2D 200rb Bandar BO Togel Terpercaya dan Resmi Bandar Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya BO Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya Terbaik di Situs Togel Terpercaya slot5000 BO Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya BO Togel Terpercaya Berlisensi Resmi Live Casino Online Terlengkap Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Gacor Online dan RTP Live Provider Terlengkap Agen Togel Terpercaya Bolak balik acak dibayar 10 situs togel terpercaya Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Semua Pasaran Resmi Slot Gacor Anti Rungkad Slot Online Yang Lagi Gacor Bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya Slot gacor gampang JP maxwin Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya bo togel terpercaya Slot5000 Paling Gacor di Situs Slot Online Terpercaya Agen Togel Terpercaya BO agen togel terpercaya 10 situs togel terpercaya Agen togel terpercaya Daftar Slot Gacor dari Slot5000 10 Situs Togel Terpercaya dan Resmi Agen Togel Terpercaya dan Resmi Bandar Bo togel hadiah 4d 10 juta Agen Togel Online24jam terpercaya Slot Online Lagi Gacor agen togel terpercaya Agen Togel Hadiah 4d 10 juta Link Slot Gacor Server Slot5000 Gampang JP Maxwin 10 Provider Slot Gacor Agen Toto Slot Gacor Gampang JP Agen Slot Online Resmi 2023 Slot Online Yang Lagi Gacor Gampang Maxwin Bandar Lotre Togel Hadiah 4D 15 Juta Slot Gacor Gampang Menang JP slot goceng gacor bandar togel terpercaya situs slot gacor gampang maxwin Agen Togel dan Slot Gacor Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya 10 situs togel terpercaya Bo togel resmi dan terpercaya Bandar Togel Terpercaya Agen togel terpercaya 5 Bandar togel terpercaya Agen Togel Resmi Terbaik dan Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Judi Slot Online Terpercaya Gampang Menang JP Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya