Doanh nghiệp ngừng hoạt động ngày càng nhiều vì Covid-19

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng qua, cả nước có 31.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; 20.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,3%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5/2021, cả nước có 11.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 150.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký 72.200 người, giảm 22% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 23,7% về số lao động so với tháng 4/2021

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự sụt giảm cả về số doanh nghiệp doanh nghiệp mới, số vốn và số lao động là do tác động tiêu cực từ làn sóng Covid-19 thứ tư. Tuy vậy, nếu so với thời điểm làn sóng Covid-19 thứ nhất (tháng 5/2020), số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2021 vẫn tăng tăng 8,1%; số vốn đăng ký tăng 33,6%; số lao động đăng ký giảm 21,1%. Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

“Mặc dù tâm lý thành lập doanh nghiệp mới có sụt giảm so với tháng trước nhưng tình hình không tồi tệ như cách đây 1 năm. Điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp tin tưởng vào các biện pháp chống dịch cũng như hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ”, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết.

Với số doanh nghiệp mới được bổ sung vào nền kinh tế, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 55.810 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778.300 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 412.400 lao động, tăng 15,4% về số doanh nghiệp, tăng 39,5% về vốn đăng ký và tăng 1,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đạt 14 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 22.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2021 lên 78.300 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 15.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đây được xem là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trong 5 tháng qua

Nguồn: baochinhphu.vn

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng qua, cả nước có 31.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; 20.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng… Xem bài viết