Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2024

Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2024 do Hà Nội tổ chức dự kiến thu hút từ 1.000-2.000 doanh nghiệp, là các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước.

Nhiều chương trình khuyến mại góp phần kích cầu, bình ổn thị trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều chương trình khuyến mại góp phần kích cầu, bình ổn thị trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kinh tế-xã hội, kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình của thành phố. Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua việc tổ chức các sự kiện khuyến mại tập trung, thu hút tạo điều kiện để người dân cả nước, các du khách trong nước và quốc tế mua sắm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn…

Dự kiến Chương trình thu hút từ 1.000-2.000 doanh nghiệp, là các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước. Thời gian triển khai tháng 5, tháng 7, tháng 11/2024, trong đó nội dung gồm: tổ chức các hoạt động, sự kiện triển khai Chương trình; khai mạc Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2024; tổ chức Hội chợ Ngày hội khuyến mại tháng 5, 7, 11.

Ngoài ra, tổ chức Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2024; Sự kiện Hà Nội đêm không ngủ; kiểm tra thực tế tại một số điểm tham gia khuyến mại tập trung và tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Với sự kiện này, thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo có hiệu quả, đáp ứng mục đích yêu cầu theo kế hoạch. Tăng cường vai trò các cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định, đồng thời chủ trì phê duyệt danh sách doanh nghiệp tham gia khuyến mại, chương trình, tỷ lệ khuyến mại, giảm giá của các doanh nghiệp. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2024./.

Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2024 do Hà Nội tổ chức dự kiến thu hút từ 1.000-2.000 doanh nghiệp, là các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước. Nhiều chương trình khuyến mại góp phần kích cầu, bình ổn thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban… Xem bài viết