Hai cách đấu dây máy phát điện 1 pha cơ bản

Dây quấn phần ứng trực tiếp tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng trong mỗi máy phát và mỗi cách đấu dây phù hợp với từng yêu cầu sử dụng khác nhau. Chính vì vậy, dưới đây YP.VN xin thông tin đến bạn 2 cách đấu dây máy phát điện 1 pha cơ bản, thường được thợ lắp đặt lựa chọn

Đấu dây máy phát điện 1 pha gì?

Đấu dây quấn phần ứng máy phát điện 1 pha hay còn được người trong nghề gọi tắt là đấu dây (máy phát điện 1 pha). 

Phần dây quấn của các máy phát gồm nhiều bối dây đấu nối tiếp nhau theo 2 cách: dạng xếp hoặc sóng. Và dù cho đấu dây máy phát theo cách nào, trước hết chúng ta cần làm rõ một vài thông số liên quan như sau:

 • Số rãnh chứa cặp cạnh tác dụng Zₙₜ = u. Z . Z là số rãnh thực
 • Số bối dây (S) = số phiến góp (G) = u . (Z)
 • Bước dây quấn được kí hiệu là y – là khoảng cách giữa cạnh tác dụng thứ nhất của bối dây đầu và bối dây thứ 2. y₁ là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng của một bối dây. y₂ là khoảng cách giữa cạnh tách dụng thứ 2 của bối dây đầu với cạnh tác dụng thứ 1 của bối dây hai. 

Cách đấu dây máy phát điện 1 pha dạng xếp đơn giản

 • Muốn đấu dây theo dạng xếp cơ bản, ta cần tính số bước dây quấn thứ nhất y₁ theo công thức y₁= Zₙₜ /(2p)±𝜀
 • Trong cách đấu dạng xếp đơn giản, bước dây y = số bước phiến góp = 1
 • Khoảng cách y₂ = y₁ – y

Sau khi tính toán đầy đủ các bước dây, ta nối các bối dây theo giản đồ như sau:

Sơ đồ cách đấu dây mát phát điện 1 pha

Sơ đồ cách đấu dây mát phát điện 1 pha

 • Nét liền tương ứng với cạnh bối dây lớp trên, nét đứt biểu thị cạnh của lớp dưới. Bạn cũng cần chú ý các cực từ phải đặt đố xứng, lắp đúng chiều quay.
 • Với cách quấn dạng xếp cơ bản, bạn chỉ cần lắp lần lượt từng bối dây theo thứ tự từ bối số 1-16.

Cách đấu dây máy phát điện 1 pha dạng sóng đơn giản

 • Với cách đấu máy phát dạng sóng đơn giản, số bước dây quấn y = (G±1)/ p. Trong đó, dây quấn trái là (G-1)/ p và dây quấn phải là (G+1)/ p.
 • Số bước dây quấn thứ nhất y₁ vẫn được tính theo công thức y₁= Zₙₜ /(2p)±𝜀
 • Khoảng cách y₂ = y –  y₁

Theo đó, ta có cách đấu nối dạng sóng như sau:sơ đồ cách đấu dây máy phát điện 1 pha dạng sóng

sơ đồ cách đấu dây máy phát điện 1 pha dạng sóng

 • Bối dây thứ 1 nối với bối dây thứ 8 và 15, cách đều nhau 7 bối dây, nằm ở vị trí dưới cực nam S. 
 • Nối đến phần tử thứ 5 sao cho chúng đều ở dưới cực bắc N. 

Nghĩa là, cách mắc dạng sóng sẽ nối hết các bối nằm dưới các cực cùng là nam (hoặc bắc). Sau đó, nối các cực ở dưới cực bắc (hoặc nam) cho đến hết bối dây.

Một số cách đấu dây khác

Ngoài 2 cách đấu cơ bản, trong một số trường hợp, các kỹ thuật viên sẽ lựa chọn đấu theo cách dạng như: đấu dây xếp phức tạp, đấu dây sóng phức tạp hoặc phương pháp hỗn hợp cả sóng và xếp. Máy phát điện được đấu theo các phương pháp khác nhau sẽ sản sinh ra hiệu điện thế khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên những phương pháp này đòi hỏi người đấu có tay nghề, kỹ thuật xử lí thành thục.

Nguồn: mayphatnhapkhau.vn

Dây quấn phần ứng trực tiếp tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng trong mỗi máy phát và mỗi cách đấu dây phù hợp với từng yêu cầu sử dụng khác nhau. Chính vì vậy, dưới đây YP.VN xin thông tin đến bạn 2 cách đấu dây máy phát điện 1 pha cơ bản,… Xem bài viết