HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Một người bảo vệ chuyên nghiệp thì phải được huấn luyện đầy đủ kỹ năng và những việc bắt buộc phải làm hằng ngày. Hãy cũng YP.VN phân tích các hoạt động mà một người bảo vệ phải làm hằng ngày nhé:

 1. Ra quyết định và giải quyết vấn đề – Phân tích thông tn và đánh giá kết quả để chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.
 2. Tài liệu / Ghi thông tin – Nhập, sao chép, ghi, lưu trữ hoặc duy trì thông tin ở dạng viết hoặc điện tử / từ tính.
 3. Lấy thông tin – Quan sát, tiếp nhận và nhận thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan.
 4. Theo dõi quá trình, vật liệu hoặc môi trường xung quanh – Theo dõi và xem xét thông tin từ vật liệu, sự kiện hoặc môi trường để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề.
 5. Xác định đối tượng, hành động và sự kiện – Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc tương đồng và phát hiện các thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.
 6. Giao tiếp với người giám sát, đồng nghiệp hoặc cấp dưới – Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc trực tiếp.
 7. Giải quyết xung đột và đàm phán với người khác – Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết các khiếu nại và xung đột hoặc thương lượng với người khác.
 8. Biểu diễn hoặc làm việc trực tiếp với công chúng – Biểu diễn cho mọi người hoặc giao dịch trực tiếp với công chúng. Điều này bao gồm phục vụ khách hàng trong nhà hàng và cửa hàng, và tiếp khách hoặc khách.
 9. Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu – Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc các vấn đề hoặc khiếm khuyết khác.
 10. Thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân – Phát triển mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với những người khác và duy trì chúng theo thời gian.
 11. Giải thích ý nghĩa của thông tin cho người khác – Dịch hoặc giải thích ý nghĩa của thông tin và cách sử dụng thông tin đó.
 12. Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức – Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức cho khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua điện thoại hoặc e-mail.
 13. Thực hiện các hoạt động thể chất nói chung – Thực hiện các hoạt động thể chất đòi hỏi phải sử dụng đáng kể tay và chân và di chuyển toàn bộ cơ thể của bạn, chẳng hạn như leo trèo, nâng, giữ thăng bằng, đi bộ, khom lưng và xử lý các vật liệu.
 14. Cập nhật và sử dụng kiến ​​thức liên quan – Luôn cập nhật về mặt kỹ thuật và áp dụng kiến ​​thức mới vào công việc.
 15. Tổ chức, lập kế hoạch và ưu tiên công việc – Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, sắp xếp và hoàn thành công việc của bạn.
 16. Xử lý thông tin – Biên dịch, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm toán hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.
 17. Đánh giá thông tin để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn – Sử dụng thông tin liên quan và phán đoán cá nhân để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.
 18. Hỗ trợ và quan tâm đến người khác- Cung cấp hỗ trợ cá nhân, chăm sóc y tế, hỗ trợ cảm xúc hoặc chăm sóc cá nhân khác cho đồng nghiệp như đồng nghiệp, khách hàng hoặc bệnh nhân.
 19. Đào tạo và giảng dạy cho người khác – Xác định nhu cầu giáo dục của người khác.

Một người bảo vệ chuyên nghiệp thì phải được huấn luyện đầy đủ kỹ năng và những việc bắt buộc phải làm hằng ngày. Hãy cũng YP.VN phân tích các hoạt động mà một người bảo vệ phải làm hằng ngày nhé: Ra quyết định và giải quyết vấn đề – Phân tích thông tn… Xem bài viết