5
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0944667227
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO DEMETER VIỆT NAM
Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

GIA CẦM – GIA SÚC – BUÔN BÁN & CHĂN NUÔI

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI