1
CÔNG TY CỔ PHẦN PAPAJOURNEY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7912 : Điều hành tua du lịch

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý các mặt hàng tiểu thủ công mỹ nghệ; Ký gửi hàng hóa.
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
+ Chi tiết: Vận chuyển khách du lịch; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
– 5011: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
+ Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển.
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
+ Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển.
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ cảng sông cảng biển; Dịch vụ cung ứng tàu biển và các phương tiện vận tải đường sông; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Đại lý bán vé tàu hỏa; Hoạt động của đại lý bán vé máy bay.
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 6622: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
+ Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm.
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ Chi tiết: Cho thuê văn phòng.
– 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
+ Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
+ Chi tiết: Hướng dẫn du lịch, lưu trú, giữ vé máy bay.
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
– 8532: Đào tạo trung cấp
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dạy nghề.
– 9000: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
+ Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (không hoạt động tại trụ sở) (trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI