NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ Tìm thấy 658
  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Ngành nghề kinh doanh: – 6201: Lập trình máy vi tính + Chi tiết: Dịch vụ lập trình (CPC 842) – 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống…

  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Ngành nghề kinh doanh: – 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép – 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình – 4652: Bán buôn thiết bị và linh…

  • Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Ngành nghề kinh doanh: – 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) + (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên…

  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 4933 : Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngành nghề kinh doanh: – 0132: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm – 0161: Hoạt động dịch vụ trồng trọt + (Không hoạt động tại trụ sở) – 0163: Hoạt động…

  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 1050 : Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Ngành nghề kinh doanh: – 1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa + Chi tiết: Sản xuất, chế biến kem – 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa…

  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: Ngành nghề kinh doanh: – Ngành nghề chưa có mã: Giao dịch và tiếp thị./.

  • Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 6619 : Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Ngành nghề kinh doanh: – 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu + Chi tiết: Sản xuất bao bì,…

  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 7830 : Cung ứng và quản lý nguồn lao động Ngành nghề kinh doanh: – 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động + Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (đối…

  • Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 8620 : Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Ngành nghề kinh doanh: – 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày + Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ…

  • Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 3511 : Sản xuất điện Ngành nghề kinh doanh: – 3511: Sản xuất điện + Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời – 3512: Truyền tải và phân phối điện + Chi tiết: Bán điện cho…