3
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỨ THIỆN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5630 : Dịch vụ phục vụ đồ uống

Ngành nghề kinh doanh:

– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Chi tiết: Quán cà phê, trà sữa, giải khát

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI