87
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 85888000
Email: info@gteltsc.vn
Website: gteltsc.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam (GTSC) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế Công ty cổ phần ngày 05 tháng 06 năm 2008. GTSC định hướng trở thành doanh nghiệp về công nghệ, tập trung trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp trọn gói về An toàn thông tin, CNTT và viễn thông.
Từ năm 2018 bộ phận an ninh mạng, an toàn thông tin được thành lập với sự tư vấn về công nghệ, nghiệp vụ và đào tạo chuyên gia từ hãng bảo mật nổi tiếng RSA. GTSC đã đầu tư xây dựng trung tâm vận hành an ninh mạng (SOC) cung cấp dịch vụ giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố bảo mật, sự cố bị tấn công mạng cho khách hàng.

  • GIAO THÔNG – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI