Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / GIAO THÔNG - HỆ THỐNG & THIẾT BỊ