1
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THỦ ĐỨC
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4511 : Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 2910: Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe có động cơ
– 2920: Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
+ (không sản xuất tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– 4512: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 4541: Bán mô tô, xe máy
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý ký gửi mua bán hàng hóa
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư ( Trừ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán và dịch vụ làm thủ tục về thuế)
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
+ Chi tiết: Cho thuê ô tô

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI