1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: PHẠM ĐÌNH VIỄN
Mã số thuế: 0316648333
Ngành nghề chính: Hoạt động viễn thông có dây
Ngày cấp: 19/12/2020
CÔNG TY TNHH 3RO INTERNET

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động viễn thông có dây