1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINN VIỆT NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6202 : Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 2610: Sản xuất linh kiện điện tử
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2630: Sản xuất thiết bị truyền thông
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2660: Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2670: Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2731: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2732: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2817: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3250: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ chi tiết: bảo hành các sản phẩm thiết bị phục vụ ngành điện tử, tin học, thiết bị văn phòng (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ chi tiết: lắp đặt thiết bị chống sét, thiết bị chiếu sáng; thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị an toàn, thiết bị báo cháy, báo trộm, camera quan sát; lắp đặt hệ thống điện công nghiệp đến 35KV; lắp đặt cột ăngten; lắp đặt hệ thống tổng đài viễn thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị an toàn, thiết bị báo cháy, báo trộm, camera quan sát.
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6110: Hoạt động viễn thông có dây
– 6120: Hoạt động viễn thông không dây
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập Internet
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ chi tiết: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ chi tiết: Thiết kế mạng thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. Thẩm tra thiết kế mạng thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông; Thiết kế công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500KV. Thẩm tra thiết kế công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500KV; Giám sát thi công xây dựng công trình thông tin, bưu chính viễn thông; Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng. Lập dự án đầu tư xây dựng. Lập tổng dự toán công trình xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Tư vấn thẩm tra dự toán công trình xây dựng.
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 8220: Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI