1
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KEEDII SUN – BẮC SÀI GÒN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
– 8511: Giáo dục nhà trẻ
– 8512: Giáo dục mẫu giáo
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
– 8552: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy tính; Dạy đọc nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng mềm; Dạy nghề
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI