1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0939508383
Người đại diện: NGUYỄN BÉ TƯƠI
Mã số thuế: 0316657426
Ngành nghề chính: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Ngày cấp: 25/12/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ NGUYỄN TƯƠI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu