2
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT RAIL STUDIO
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7110 : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 1622: Sản xuất đồ gỗ xây dựng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4223: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4292: Xây dựng công trình khai khoáng
– 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản))
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, thiết kế quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. Khảo sát địa hình, địa chất. Lập tổng dự toán và dự toán chi tiết. Tư vấn đấu thầu. Quản lý dự án xây dựng. Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn giám sát cầu đường. Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI