3
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG SƠN E&C
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4101 : Xây dựng nhà để ở

Ngành nghề kinh doanh:

– 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
+ (Hoạt động phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật)
(Không hoạt động tại trụ sở)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4292: Xây dựng công trình khai khoáng
– 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ (trừ đấu giá)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ kinh doanh vàng, bạc và kim loại quý khác)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (Trừ bán buôn bình gas, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện thoe quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ (Trừ kinh doanh bất động sản)
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (Trừ bốc xếp hàng hóa và cảng hàng không)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: – Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; – Thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ; – Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi; – Thiết kế kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật; – Thiết kế kiến trúc công trình; – Thiết kế quy hoạch xây dựng; – Thiết kế kết cấu công trình giao thông, hệ thống thoát nước; – Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy; – Tư vấn thẩm tra, thẩm định dự toán và bản vẽ và tổng dự toán công trình: thiết kế công trình cầu đường bộ, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế công trình thủy lợi, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; – Thẩm tra dự toán, tổng dự toán xây dựng; – Thẩm tra biện pháp thi công; – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; – Lập dự toán công trình; – Khảo sát địa hình; – Khảo sát địa chất công trình; – Khảo sát địa chất thuỷ văn; – Đo vẽ hiện trạng công trình; – Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật; – Định giá xây dựng; – Tư vấn quy hoạch; – Hoàn công công trình; – Hoạt động đo đạc bản đồ; – Tư vấn đấu thầu, mời thầu, phân tích đánh giá các hồ sơ dự thầu; – Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị, vật tư xây dựng; – Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI