1
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SUN ICHI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất sản xuất lương thực, thực phẩm, nông sản
– 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
– 2630: Sản xuất thiết bị truyền thông
– 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
– 2821: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
– 2825: Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
– 2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác
+ Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp ; ngư nghiệp
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ ngành nông ngư cơ; vật tư thiết bị xe cơ giới; các sản phẩm cơ khí
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
– 3314: Sửa chữa thiết bị điện
– 3319: Sửa chữa thiết bị khác
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp ; ngư nghiệp ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ ngành nông ngư cơ; vật tư thiết bị xe cơ giới; Bán buôn xe cơ giới; Bán buôn các sản phẩm cơ khí
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
– 9512: Sửa chữa thiết bị liên lạc
– 9521: Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
– 9522: Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI