1
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TM KHÁCH SẠN HẢI HÀ
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5510 : Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Ngành nghề kinh doanh:

– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI