675
CTY CP CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN SƠN SƠN
DÙNG TIA X ĐỂ DIỆT KHUẨN CHO CÁC SP: THỦY HẢI SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN, TRÁI CÂY, RAU CỦ, DỤNG CỤ Y TẾ…

THANH NIÊN 02/10/04

  • THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XUẤT NHẬP KHẨU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI