Mới cập nhật
1632
CTY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

ĐTDĐ: 0909.794.445

1. XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– Xử lý nước thải chăn nuôi
– Xử lý nước thải
– Xử lý nước thải dệt nhuộm
– Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
– Xử lý nước thải công nghiệp
– Xử lý nước thải giặt tẩy
– Hệ thống xử lý nước thải
– Công nghệ xử lý nước thải
– Xử lý nước thải nhà hàng
– Xử lý nước thải bệnh viện
– Xử lý nước thải sinh hoạt
– Công ty xử lý nước thải
– Xử lý nước thải phòng khám
– Xử lý nước thải khách sạn
– Xử lý nước thải thực phẩm

2. XỬ LÝ NƯỚC
– Xử lý nước sạch
– Công ty xử lý nước
– Lọc nước giếng
– Xử lý nước
– Lọc nước giếng khoan
– Xử lý nước
– Lọc nước giếng
– Xử lý nước giếng
– Hệ thống lọc nước giếng khoan
– Máy lọc nước gia đình
– Lọc nước
– Hệ thống lọc nước
– Xử lý nước giếng khoan
– Hệ thống lọc nước
– Bình lọc nước gia đình

3. XỬ LÝ KHÍ THẢI
– Công ty xử lý môi trường
– Xử lý khí thải
– Công ty xử lý khí thải
– Xử lý bụi gỗ
– Xử lý hơi dung môi
– Xử lý khí thải lò hơi
– Xử lý bụi xi măng
– Xử lý khí bụi
– Hệ thống xử lý khí thải

4. TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG – AN TOÀN HÓA CHẤT
– Đăng ký sổ chủ nguồn thải
– Công ty môi trường
– Báo cáo giám sát môi trường
– Cam kết bảo vệ môi trường
– Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
– Xin phép khai thác nước ngầm
– Công ty tư vấn môi trường
– Đánh giá lao động môi trường
– Hồ sơ môi trường
– Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
– Dịch vụ tư vấn môi trường
– Đề án xả nước thải, xin phép xả thải
– Đề án bảo vệ môi trường
– Thủ tục môi trường
– An toàn hóa chất

  • KHÔNG KHÍ, KHÍ THẢI – THIẾT BỊ KIỂM TRA & XỬ LÝ Ô NHIỄM
  • NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI