Ngành nghề: XÂY DỰNG / XI MĂNG - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Ngành nghề cùng phần loại: