602
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3571942
Email: kwongsoon@hcm.vnn.vn
Website: www.kwongsoon.com.sg
CTY TNHH KWONG SOON OFFSHORE & MARINE (VIỆT NAM)
  • ĐƯỜNG THỦY – ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI