1177
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3832888
CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ HÀNG HẢI VINA OFFSHORE
Đa năng: Chuyên môn về các công đoạn dầu khí, cung cấp thiết bị nâng, đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng
  • DẦU KHÍ – XÂY DỰNG NGOÀI KHƠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI