1574
CTY TNHH ROTOMATIK VIỆT NAM
* CẦN TRỤC…
CHUYÊN VỀ:
o Cổng trục
o Cầu trục
o Cầu trục chống cháy nổ
o Pa-lăng cáp
o Pa-lăng xích
o Pa-lăng xích kéo tay
o Pa-lăng dây đai
o Pa-lăng chống cháy nổ

* BỐC XẾP HÀNG HÓA
Xe nâng tay – Hand Pallet Truck
Xe nâng tay bằng điện – Electric Pedestrian Pallet Truck
Xe điện nâng hàng – Electric Pedestrian Stacker
Xe nâng điện – Counter Balance Truck
Xe nâng điện – Reach Truck
Xe nâng điện chạy trong lối hẹp – VNA Truck
Hệ thống kệ – Pallet Racking Systems

Ngành Nghề Bổ Sung:
CẦN TRỤC & CẦU TRỤC

  • BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI