395
Ngành nghề : BẠC ĐẠN - VÒNG BI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)22202777
CTY TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM
FAG : VÒNG BI CAO CẤP CỦA CHLB ĐỨC DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP NẶNG, MÁY MÓC SX, TRUYỀN ĐỘNG/ĐƯỜNG SẮT, MÁY MÓC GIA DỤNG
  • BẠC ĐẠN – VÒNG BI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI