1
CỬA HÀNG THỰC PHẨM SHUSI
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7110 : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 0112: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0113: Trồng cây lấy củ có chất bột
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0121: Trồng cây ăn quả
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0123: Trồng cây điều
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0124: Trồng cây hồ tiêu
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0125: Trồng cây cao su
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0126: Trồng cây cà phê
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0127: Trồng cây chè
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0146: Chăn nuôi gia cầm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
+ (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1621: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1622: Sản xuất đồ gỗ xây dựng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ chi tiết: bán buôn hàng mỹ phẩm, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn nước hoa và chế phẩm vệ sinh.
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: Bán buôn tranh ảnh nghệ thuật.
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay.
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ chi tiết: Môi giới, định giá bất động sản.
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng.
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: hoạt động phiên dịch
– 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
+ chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động)
– 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
+ chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động )
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Chi tiết: Tư vấn giáo dục, tư vấn du học.
– 9620: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
+ (không hoạt động tại trụ sở)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI