1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI VÂN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)
– 7911: Đại lý du lịch
+ Chi tiết: Hoạt động chủ yếu thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch.
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI