2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH MEGUSTAS
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5510 : Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Ngành nghề kinh doanh:

– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 7911: Đại lý du lịch
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI