1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN THẾ ANH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4771 : Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– Ngành nghề chưa có mã: Địa điểm kinh doanh của Doanh Nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đại, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI